Главният прокурор Сотир Цацаров предложи на правосъдния министър Данаил Кирилов да отнеме натурализацията (придобито българско гражданство) на още двама, съобщиха от прокуратурата.

Предложението е след сигнал от ДАНС до Върховната касационна прокуратура за допуснати нарушения при процедурата по придобиване на гражданство. Тя е и за неподдържане на направени инвестиции, станали основание за получаване на българско гражданство

Еврокомисия следи как се дава гражданство срещу инвестиции

Еврокомисия следи как се дава гражданство срещу инвестиции

Държавите от ЕС не обменят информация за исканията за гражданство и за пребиваване

Припомняме, до сега след проверка на сигналите през юни 2019 г. главният прокурор предложи на правосъдния министър да бъде отнето българското гражданство на четири лица - Сергей Олегович Дружинин, Каир Закирович Рахимов, Владислав Леонидович Левицкий и Галина Олеговна Улютина.

През юли 2019 г. бе предложено отнемане на гражданството и на Магди Мохеб Камил Кассабгуи и Мустафа Мухаммад Хюсеин Хемани

Мислят промени по процедурата за отнемане на българско гражданство

Мислят промени по процедурата за отнемане на българско гражданство

Във връзка с отнетото гражданство на руснака Сергей Адониев

При проверката са открити основания за отмяна на натурализацията и на още двама от други държави. За всеки от тях е сезиран министърът с искане да отправи предложение до президента на Република България за издаване на указ за отмяна на натурализацията. 

Цацаров поиска денатурализация и за египтянин и пакистанец

Цацаров поиска денатурализация и за египтянин и пакистанец

Не спазили условията за добиване на българско гражданство

Предложенията са за:

- Омру Махмуд Фаузи Дасуки, роден в град Гиза, Египет, придобил българско гражданство с Указ № 70 от 08 юни 2018 г. Мотивът за искане на денатурализация е, че не е поддържал държавните облигации, чиято инвестиция е в основата да му бъде дадено гражданство. Проверката не открила инвестиции, които да поддържа в необходимия двугодишен срок.

- Сахм Абдул Абдул Яги, роден в гр. Йерусалим, Израел е вторият чужденец, чието българско гражданство е предложено за отмяна. Той е станал наш сънародник с Указ № 44 от 24 април 2018 г. Той също не е поддържал инвестицията си за искания двугодишен срок.

Проверката на Върховната касационна прокуратура по сигналите на ДАНС и за други лица продължава.