Правителството прие Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на България. Документът цели да повиши производството и качеството на българската продукция. Той е част от пакета документи, свързани с Общата селскостопанска политика след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове. Основната цел е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора.

Разходът на вода може да се намали значително с цифровите технологии и датчици за влага в почвата. Освен това датчици биха могли да откриват навреме заболявания по животните и да ги предотвратяват. Данните за предишни добиви могат да помогнат на земеделските стопани да прогнозират бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си. Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.

Цифровизацията в земеделието - хоризонтален приоритет за следващия програмен период

Цифровизацията в земеделието - хоризонтален приоритет за следващия програмен период

Министерството на земеделието отпуска 10 млрд. лева