От Съвета за електронни медии (СЕМ) и Централната избирателна комисия (ЦИК) призовават авторите на клипове да обърнат внимание на хората със слухови и зрителни проблеми. Това се казва в декларация, публикувана на страницата на ЦИК.

30-те млн. лв. няма да стигнат за машинно гласуване
Обновена

30-те млн. лв. няма да стигнат за машинно гласуване

Ако няма кандидат за обществена поръчка, се гласува само с бюлетини

ЦИК и СЕМ призовават доставчиците на медийни услуги и партиите, коалициите, инициативните комитети и техните кандидати, при подготовката на информационното съдържание, свързано с предизборната кампания, да обърнат специално внимание и на хората със слухова недостатъчност и увредено зрение.

"За избирателите медиите, особено телевизиите, представляват основно информационно средство, което формира техния избор. Затова е важно и онази част от българските граждани с увреден слух и зрение да получи възможност да направи информиран избор. Така и тези наши сънародници, които по неофициални данни са около половин милион души, ще могат да реализират законните си граждански права", гласи декларацията.

СЕМ и ЦИК напомнят, че адаптирането на програмите на доставчиците на медийни услуги за хората със специфични потребности се гарантира от международните стандарти, европейското законодателство, българската нормативна уредба, в т.ч. от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ):

"Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., доп., бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 12 от 2010 г.)

(2) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги се насърчават да гарантират, че техните услуги постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение или слух.

(3) Доставчиците на радиоуслуги се насърчават да предоставят по подходящ начин програми и предавания онлайн, достъпни за хората с увредено зрение или слух."

Припомняме, по-рано говорителят на ЦИК Цветозар Томов обеща проблемът с машинното гласуване да бъде изчистен и до провеждането на изборите във всички секции в страната да има такава опция.