Срокът за предоставяне на услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник се удължава до края на годината. Разходите за това възлизат на 14 млн. лв., които са предвидени в рамките на бюджета на социалното министерство. Toва заяви социалният министър Бисер Петков след редовното заседание на Министерския съвет.

По този начин се гарантира и се осигурява продължаването на тези услуги за над 12 000 потребители, отчете социалният министър, който представи две постановления, приети по време на днешното правителствено заседание.

Първото е свързано с одобряване на допълнителни разходи в бюджета на Министерство на труда и социалната политика за 2019 г. в размер на 125 373 950 лв. за изплащане на месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания.

Почти 50 000 души са поискали оценка за личен асистент

Почти 50 000 души са поискали оценка за личен асистент

При новия механизъм отпадат други социални плащания от септември 2019 г.

Второто постановление е за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище. Еднократната помощ за следващата учебна година ще бъде в размер на 250 лв. Съгласно разчетите на социалното министерство еднократна помощ за първокласници се очаква да получат 43 800 деца. За това ще се необходими около 11 млн. лв. които са предвидени в бюджета на МТСП за настоящата година.

На въпрос дали се е поинтересувал, че в изтеклите бази данни на НАП, има файлове от Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, които могат да съдържат чувствителна информация, Бисер Петков отбеляза, че е разбрал за това от медиите, но проверка ще бъде направена.

По думите му обаче явно става въпрос за данни, които се обменят между НАП и въпросните споменати агенции.

Манолова: От 1 септември хората с увреждания остават без личен асистент

Манолова: От 1 септември хората с увреждания остават без личен асистент

Определят часова ставка за личните асистенти