Очаква се през януари 2021 г. язовирът в района на село Мещица, област Перник да бъде укрепен, съобщиха от Министерския съвет след визитата на премиера Бойко Борисов на място.

В цялата страна се реконструират част от язовирите, за да се подобри техническото им състояние и да се осигури безопасността на хората. "Сега е суша, имаме години с наводнения, а тези язовири са като буфери", каза той.

Язовир "Студена" вече е пълен почти до максимума

Язовир "Студена" вече е пълен почти до максимума

Разходът на вода от язовира е намалял с над 170 л/сек спрямо юни

Министър-председателят бе информиран за модернизацията на контролната измервателна система на водоема. Тя се осъществява чрез поставяне на индикатор за нивото на водата, метеорологична станция, пиезометри за водно налягане и инклинометри. Това ще позволи изграждане на система за ранно предупреждение, която ще включва дистанционно наблюдение на водното ниво, деформации, филтрация по стената, валежи, температура на въздуха и скорост на вятъра.

В страната се ремонтират 90 водоема от фирма "Монтажи" към Министерството на икономиката, от които 15 язовира са вече готови. В края на януари се очаква да приключи реконструкцията на още 30-40 водоема в цялата страна.

По време на посещението в района стана ясно, че язовир "Студена" е достатъчно пълен в момента.