Ще се направи обход на районите, обитавани от мечки с малки в Смолян, както ще се засили и контролът по издаване на разрешителни за лов; ще бъдат поставени фото капани на предварително набелязани места. Контролът на движение на мотори и АТВ-та в горски територии, които безпокоят мечките и са предпоставка за отделянето на малките от майка им също ще бъде засилен.

Това са предложения, които ще бъдат задействани след среща в МОСВ и РИОСВ - Смолян, Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП) и Регионалната дирекция по горите (РДГ) - Смолян. Срещата е по инициатива на зам.-министрите на околната среда и водите Емилия Тончева и Петър Димитров след като няколко малки мечета бяха открити в Родопите, но в близост до населени места.

Трето мече е спасено днес от РИОСВ – Смолян

Трето мече е спасено днес от РИОСВ – Смолян

Мечето вече пътува към Парка за танцуващи мечки

Набелязани са и мерки за засилване на контрола върху бракониерството и оптимизирането на съвместната работа между институциите при нанесени щети. Нужно е и да се засили контрола по Закона за лова и опазване на дивеча, като инж. Гаджева подчерта необходимостта от общи усилия за опазване на вида кафява мечка.

Очаква се доклад за предприетите от страна на горските и ловни стопанства мерки.

Предстои да се проведе нова работна среща в разширен състав - с участието на представители на държавните горски и ловни стопанства, ловни сдружения и неправителствени организации, ангажирани с проблемите по опазване на защитения вид.

Спасиха още едно мече в Смолян

Спасиха още едно мече в Смолян

Уловено е без да се използва упойка