Увеличават с 15 години три концесионни договора за добив на подземни богатства, решиха министрите от кабинета "Борисов-3", съобщиха от Министерския съвет.

Удължават се концесионните договори за добив на природни богатства от находищата "Бели извор", област Враца, "Коритна", област Ловеч, и "Димов дол", област Смолян.

Спазват се концесиите за минералната вода и за ски-зона Банско, уверяват от МС

Спазват се концесиите за минералната вода и за ски-зона Банско, уверяват от МС

По 15-те договора за минерална вода за 2016 г. са получени 2 444 883,79 лв. без ДДС

От първите две находища се добиват мергели за производство на цимент. Концесионерите - "Холсим България" АД и "Златна Панега цимент" АД, мотивират исканията си с наличието на оставащи запаси, които биха останали неиззети.

Над 67,5 млн. лв. от концесии за 2014 г. и 2015 г. отчете МТИТС

Над 67,5 млн. лв. от концесии за 2014 г. и 2015 г. отчете МТИТС

След извършените проверки през отчетените периоди не са били констатирани нарушения

Заедно с промените в договорите Министерският съвет изменя и начина на формиране на концесионните плащания. Според информацията на МС, те се привеждат в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г.

До момента концесионерите са заплащали необходимите суми в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договорите - 1997 г.

БСП съзря лобизъм в Закона за концесиите

БСП съзря лобизъм в Закона за концесиите

Вносителите от ГЕРБ смятат, че няма нужда от правилник към проекта

От находище "Димов дол" концесионерът "Рудметал" АД добива оловно-цинкови руди. С одобреното днес изменение на договора се променят и границите на концесионната площ. Тя се увеличава с допълнителни терени, необходими за осъществяване на спомагателни дейности по концесията, извън добива. Промяната е мотивирана и от изменение на границите на находище "Димов дол", направено след преоценка и преизчисляване на запасите, поясниха от МС.