Правителството се запозна с доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за контрола по изпълнението на концесионните договори за обекти от транспортната инфраструктура за 2014 г. и 2015 г. Над 67,5 млн. лв. са приходите за двете години от концесионна дейност в системата на МТИТС.

Към 31 декември 2014 г. подписаните концесионни договори са за пристанищните терминали Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Росенец, Бургас изток-2, Видин юг, Лом, Бургас-запад, Никопол, Русе-запад, Несебър, Видин-север и Фериботен комплекс Видин, както и за гражданските летища за обществено ползване Бургас и Варна.

Признатите инвестиции на концесионерите на пристанищни терминали за 2014 г. са общо в размер на 63 971 956 лева, а по договорите за концесия на летищата в Бургас и Варна от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД са отчетени инвестиции в размер на 9 808 142 лева.

Получените приходи от концесионни плащания през отчетната 2014 г. са в размер на 32 837 730 лева.

В края на 2015 г. подписаните концесионни договори са за пристанищните терминали Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Росенец, Бургас изток-2, Видин юг, Лом, Бургас-запад, Никопол, Несебър, Видин-север и Фериботен комплекс Видин, за гражданските летища за обществено ползване Бургас и Варна, както и за Централна железопътна гара - Пловдив.

В изпълнение на договорните задължения на концесионерите на пристанищните терминали за извършване на инвестиции за 2015 г. са признати инвестиции общо в размер на 58 231 235 лева.

В тази сума влизат и направените инвестиции по концесионния договор за жп гара Пловдив - първа договорна година, в размер на 1 707 281 лева. По Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД са отчетени инвестиции в размер на 10 178 527 лева.

Получените приходи от концесионни плащания през отчетната 2015 г. са в размер на 34 734 706 лева.

След извършените проверки през отчетените периоди не са били констатирани нарушения, които да доведат до преустановяване на дейността на предоставените на концесия обекти, с изключение на договора за пристанищен терминал Русе-запад, който с е прекратен с решение на Министерския съвет от февруари 2015.