Депутатите обсъждат Закона за концесиите, който въвежда европейски директиви в родното законодателство. В приложното поле на Директивата за концесиите попадат дейности, чиято регламентация в българското законодателство се съдържа в два отделни закона: Закона за концесиите (ЗК) и Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП), пише в мотивите на проекта.

По време на обсъжданията стана ясно, че депутатите от БСП виждат лобизъм в предложените текстове.

Анализът на изискванията на Директивата за концесиите и на съответствието на уредбата на Закона за концесиите и на ЗПЧП с нея налагат приемане на нов Закон за концесиите, който да обедини действащите ЗК и ЗПЧП. Необходимостта от приемането на нов Закон за концесиите се основава на няколко аргументи.

Законопроектът урежда обществените отношения, които подлежат на трайни правила, както и в достатъчна степен - правилата за тяхното прилагане, според вносителите от ГЕРБ.

Концесиите са приоритет на правителството, категоричен Московски

Концесиите са приоритет на правителството, категоричен Московски

Външен консултант може да съветва кабинета за концесията на летище София

"Във връзка с това е преценено, че не е налице необходимост от издаването на правилник за прилагане на закона", мотивират се вносителите.
Предвидена е законова делегация Министерският съвет да издаде две наредби. С едната детайлно ще се уредят финансово-икономическите елементи на концесията, в т.ч. и свързаните с концесиите плащания, а с другата - реда за мониторинг, управление и контрол.

Законопроектът отменя досегашния закон за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, тъй като преурежда уредените с тях обществени отношения.

В преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за концесиите са предвидени изменения на редица закони, съдържащи разпоредби, които попадат в обхвата на новия Закон за концесиите, като се цели терминологично уеднаквяване на текстовете, които уреждат изисквания, свързани със спецификата на обекта на концесията и произтичащите от тях особени условия, и създаване на предпоставки за прилагане на новия Закон за концесиите.

В хода на дискусията част от изказалите се народни представители подкрепиха предложения законопроект. Те подчертаха, че с новите регламенти се създават по-добри предпоставки за предоставяне на концесии за строителство на важни за държавата и общините инфраструктурни проекти и тяхната реализация в условия на публично-частно партньорство.

В документа пише, че действащото до момента законодателство е показало слабости, които до голяма степен произтичат от наложилата се практика на концесия да се предоставят или природни ресурси (плажове, минерални води, подземни богатства), или съществуващи обекти на инфраструктурата.

До момента не е предоставена нито една концесия за строителство за значим инфраструктурен обект. Това означава че институтът на концесията и на публично-частното партньорство в досегашната им уредба не позволяват ефективното им използване за основното им предназначение - предоставяне на концесии за строителство, с последващо предоставяне и управление на услуги чрез обекта на концесията, съчетано с поемане от концесионера на строителния и на експлоатационния риск.

Радев наложи вето върху закона за концесиите
Обновена

Радев наложи вето върху закона за концесиите

Поставял под въпрос основни принципи и въвеждал широки граници за субективизъм

Припомняме, почти ведна след встъпването си в длъжност президентът Румен Радев наложи вето на Закона за концесиите.

По време на дебатите за новия законопроект от БСП видяха лобизъм в предложените текстове.

"Слушам колегите от ляво и не вярвам на ушите си", атакува мненията на депутатите от БСП бившият министър на икономиката и депутат в 44-ия парламент Делян Добрев.

По думите му по времето на кабинета "Орешарски", левицата дала половината Черноморие на концесия на Красимир Георгиев-Фронтиера срещу 200 000 комисионна. Този закон създава правила, категоричен бе депутатът от ГЕРБ. Законопроектът е работещ и ще даде възможност на частния сектор да инвестира в публична и инфраструктура, убеден е Добрев.

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев подчерта, че властта на "Орешарски" разрешила замазаните проблеми на ГЕРБ в сферата на концесиите.

Социалистката Дора Янкова поиска анализ на ефективността на концесиите. Тя атакува "едно младо момче, началника на кабинета на регионалния министър Костадин Паскалев в кабинета "Сакскобурготски". Това младо момче излезе на трибуната и се оказа, че е герберът Данаил Кирилов. Той обясни, че тогава министър Паскалев напуснал заради несъгласие с концесионната политика на тогавашната власт.