На 4 април 2021 г. българите в чужбина могат да гласуват в 69 държави в 465 избирателни секции. Информацията вече е достъпна на сайта на Външно министерство в рубриката "Избори". Там освен адресите на изборните секции има и списъците на гражданите, заявили желание да гласуват зад граница.

На сайта на всяко дипломатическо представителство, в секция "Избори за НС 2021" могат да се открият подробности.

Българите в Испания могат да гласуват на 4 април в секциите си по местоживеене

Българите в Испания могат да гласуват на 4 април в секциите си по местоживеене

Към момента свободното движение между отделните области в Испания в забранено

Най-много избирателни секции ще бъдат разкрити в Германия - 69. Към момента 7 от тях са под условие, като се очаква разрешение от местните власти. Заради практиката на германските власти, които само по изключение разрешават секции извън дипломатически и консулски представителства, даването на съгласие за такъв голям брой секции е безпрецедентно.

В Испания ще бъдат разкрити 53 секции, в Италия - 25, в Гърция - 20, във Франция - 18, в Австрия - 17, в Канада - 13, в Белгия - 11. Във Великобритания, САЩ и Турция избирателните секции ще бъдат по 35, какъвто е максималният брой, допустим от Избирателния кодекс за разкриване на секции извън държавите-членки на Европейския съюз. 

Гласуване по пощата и въвеждане на МИР Чужбина искат сънародниците ни в странство
Обновена

Гласуване по пощата и въвеждане на МИР Чужбина искат сънародниците ни в странство

Президентът направи виртуална консултация и с българите в чужбина