В Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е постъпвал сигнал за нередности при изграждането на тунел "Железница", свързани с финансови злоупотреби. Такъв сигнал не е постъпвал и в Агенция "Пътна инфраструктура". Това съобщиха от МРРБ.

От ведомството определят тиражираните в медийното пространство твърдения за изграждането на АМ "Струма" Лот 3.1, обособена позиция № 2 - тунел "Железница" като неверни.

МРРБ уверява, че по обекта е работено през годините въз основа на технически проект при спазване на принципните постановки на изготвения идеен проект. В тази връзка строителната документация за подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери не включва работен проект.

Снимка 659604

Съгласно договора изпълнените строително-монтажни дейности са разплащани на база на сертификат за изпълнени СМР, уточняват от регионалното министерство.

Съоръжението беше пуснато за движение в началото на март 2024 г.

МРРБ предоставя пълна справка за всички плащания по реализацията на тунел "Железница" на АМ "Струма".

Припомняме, че Европейската прокуратура започна проверка на строителите на тунел "Железница".

ИПБ пита Цеков нарочно ли прикрива АПИ за нередностите с тунел "Железница"

ИПБ пита Цеков нарочно ли прикрива АПИ за нередностите с тунел "Железница"

Институтът отправя четири въпроса към регионалния министър