За актуализация на Закона за земята и поземлените отношения, който да поставя на равна основа дребните с едрите производители, се обяви президентът Румен Радев в Садово.

В защита на българското земеделие и развитието на агронауката в страната той заяви, че е необходима научно обоснована стратегия за следващия програмен период, съобщиха от Администрацията на президентската институция.

Държавният глава призова, че наравно със зърнопроизводството и маслодайните култури водещи структури и определящи отрасли трябва да са и зеленчукопроизводството, овощарството, животновъдството, пчеларството. Той поиска държавата да подпомага тези сектори по ясни и справедливи критерии чрез европейските и националните субсидии. 

Румен Радев иска дебат за прогресивното данъчно облагане
Обновена

Румен Радев иска дебат за прогресивното данъчно облагане

Създаването на държавни бензиностанции е авантюра

"Необходимо е да направим така, че нашите фермери да изнасят не само първичния продукт, а преработен продукт с принадена стойност", каза Радев.

При посещението си в Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков" - Садово, където се съхраняват агросемена, президентът каза че конкурентоспособно селско стопанство не може да има без съвременна агронаука.

Румен Радев изтъкна усилията, които полагат учените за съхраняване на традициите в българското земеделие и се развиват нови сортове, въпреки недофинансирането, остарялото материално оборудване и липсата на млади научни кадри.

Закон за земеделските земи застрашавал териториалната цялост на България

Закон за земеделските земи застрашавал териториалната цялост на България

"Възраждане" настояват мораториумът за купуване на земя от чужденци да остане в сила

"България е петата държава в света, която започва да създава агронаука", заяви президентът.

По думите му, кризата с коронавируса е извела на преден план именно въпроса за продоволствената и хранителната безопасност на страната, затова не бива да се разчита само на внос.

"Не можем да ставаме заложник в това отношение на бъдещи кризи. Земята ни е благодатна, можем да произвеждаме много по-добри плодове и зеленчуци от вносните", каза президентът.

Националната генбанка за сортови семена е най-голямата на Балканския полуостров, като поддържа над 60 000 образци, от които 43 147 при условията за дългосрочно съхранение. Базовата колекция е представена от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни вида, подчертаха от Института.

ГЕРБ се отказва от спорния закон за земеделските земи
Обновена

ГЕРБ се отказва от спорния закон за земеделските земи

И патриотите дадоха заден за закона

В Садово Радев повдигна още една дълго отлагана тема за реформа. Финансовата децентрализация на общините ще доведе до по-ефективни регионални политики и по-ангажирани граждани, смята президентът Румен Радев.

Според него финансовата децентрализация на общините може да доведе до по-голяма икономическа и политическа самостоятелност на местните власти и най-вече до по-голяма обществена ангажираност на гражданите.

По думите на Румен Радев е крайно време е да заработи Съветът по децентрализация, който не се е събирал повече от 4 години, както и да се актуализира Стратегията за децентрализация. Необходимо да се въведат механизмите и мерките, произтичащи от европейските директиви в тази насока и от Европейската харта за местното самоуправление, смята президентът.

По-късно през деня президентът посети дружество за преработка на плодове в село Катуница, създадено като семейна фирма от италиански инвеститори през 1995 г. В компанията работят 190 работници, като се продава продукцията в 28 държави по света.