Варненските общински съветници не гласуваха предложението за увеличаване на капитала на "Пълдин Туринвест" АД чрез апорт на притежаваните от Община Варна акции от капитала на "Международен панаир Пловдив", съобщи БНР.

Общинските съветници изключиха от дневния ред и точката за учредяване на безвъзмездно право за ползване върху 16 дка общински имот в кв. "Галата", за който има предложение да бъде превърнат в парк. Аргументът е, че теренът е публична общинска собственост и Общинският съвет не може да се разпорежда с него.

Предложението на председателя на местния парламент Тодор Балабанов бе точката да отпадне от дневния ред на днешното заседание след полученото вчера писмо от Министерство на икономиката. От ведомството предупреждават, че ако съветниците решат да бъде прехвърлен капитала, биха се нарушили разпоредбите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Предложението за апортиране на акции беше направено от "Пълдин Туринвест" АД.

По закон, прехвърлянето на акции, собственост на общината, на физически или юридически лица с под 50% държавно и/или общинско участие в капитала, каквото е пловдивското дружество, се определя като приватизация.

"При гласуване на включената в дневния ред точка, касаеща акциите на Община Варна в "Международен панаир Пловдив" АД, ще се създадат предпоставки за заобикаляне на закона и допускане нарушение на установения ред за извършване на приватизационна сделка", пишат от икономическото ведомство.

Припомняме, и трите правителства на ГЕРБ са се занимавали с т.нар. Дупка във Варна - празен терен в идеалния център на града. В него са открити археологически разкопки, което стопира възможността да се строи. Във втория мандат на ГЕРБ бе задействана сложна схема, при която Варна да получи безвъзмездно част от държавния дял в Пловдивския панаир, за да го замени срещу Дупката. Тогава Борисов, като премиер, лично разпореди схемата да бъде спряна и Варна да върне подарения дял от Панаира. Оказа се, че подарените от държавата 29% в Панаира все още са притежание на община Варна и не се разбра по какви причини кметът Иван Портних (ГЕРБ) не е изпълнил волята на общинския съвет.

Според предложението днес съветниците трябваше да прехвърлят тези акции в "Пълдин Туринвест" - контролирано от Гергов дружество, което притежава 51% от Панаира. С прехвърлянето капиталът на "Пълдин Туринвест" ще бъде увеличен, с което пък ще нарасне делът на това дружество в Панаира. Така Гергов ще контролира в Панаира вече около 80%. Портних мотивира прехвърлянето на акциите с трудностите на Панаира през пандемията - не се организирали изложения, липсвали други дейности и т.н. А "Пълдин Туринвест" била доста по-сигурна фирма и предлагала много повече възможности за развитие.