Съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов е подал сигнал до прокуратурата за проверка на цялостния процес по преминаване на мажоритарния пакет от акциите на "Международен панаир Пловдив" в ръцете на дружеството "Пълдин туринвест", собственост на Георги Гергов, и за неизпълнението на Стратегия за развитие и преструктуриране на "Международен панаир" ЕАД, която е приета с решение No 773 на МС от 9.11.2006 г. От обединението настояват за обективна, пълна и всестранна проверка на всички обстоятелства и за публично оповестяване на резултатите от нея.

Иванов припомня как с поредица операции, влизане в правата на реститути на терена и апортни вноски, Гергов успява, въпреки изричната забрана за това, да стане мажоритарен собственик на Пловдивския панаир. Безуспешни остават усилия на министър Трайчо Трайков през 2012 г. за връщането на панаира.

ГЕРБ направи опит да замени остатъчния дял на държавата от Пловдивския панаир срещу т. нар. "Дупка" във Варна и по този начин Гергов да бъде облагодетелстван за пореден път. Заради скандала сделката се провали. "Дупката беше купена от общината, в резултат на което държавата придоби дупка в центъра на Варна, а пък Гергов получи 43 млн. лева", припомнят още в сигнала си от ДБ и настояват, че сезират главния прокурор и защото той даде обещание да направи пълна проверка на приватизационните сделки на прехода.