Въвеждат ново обезщетение за бащите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст от 1 август, съобщиха от НОИ.

С промените в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст. 

Бащи настояват за законови промени във връзка със споделеното родителство

Бащи настояват за законови промени във връзка със споделеното родителство

Правосъдният министър се ангажира с темата

Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е за период от 2 месеца, ако те не са ползвали отпуските при раждане на дете (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. На тези отпуски имат право със съгласието на майката, както и тези при смърт или тежко заболяване на майката.

Когато бащата/осиновителят е ползвал някои от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца, той има право на отпуск за разликата между 2 месеца и ползвания отпуск

Бащите ще имат право на 2 месеца отпуск за гледане на дете

Бащите ще имат право на 2 месеца отпуск за гледане на дете

Законопроектът бе приет със 179 гласа "за" и 21 "въздържал се"

До обнародването в Държавен вестник на изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи (НПОПДОО) и в образците към нея, със заповед на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) са утвърдени следните образци:

  • заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;
  • удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице (сега действащото приложение № 10 към НПОПДОО);
  • удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице ( сега действащото приложение № 11 към НПОПДОО).

Утвърдените от управителя на НОИ образци са публикувани на официалната интернет страница на НОИ в рубриката "За клиента"/"Формуляри"/"Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство" на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). 

Отпуск за временна нетрудоспособност за родители на деца под карантина приеха депутатите

Отпуск за временна нетрудоспособност за родители на деца под карантина приеха депутатите

Обхваща децата от 6 до 12-годишна възраст

До 14 септември 2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни от старите образци на удостоверения, приложения № 10 и 11 за изплащане на парични обезщетения. В периода от 15 до 18 септември 2022 г. ще бъде преустановено приемането на данни от удостоверения, поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения.

След 18 септември 2022 г. ще се приемат само данни от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01 август 2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят.

Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните данни по тези удостоверения са публикувани в рубриката "Е-услуги и справки"/"За разработчици на софтуер"/"Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО".

В периода между 15 и 18 септември 2022 г. в рубрика "Е-услуги и справки"/"еПарични обезщетения"/"Софтуер" на сайта на института ще бъде публикувана нова версия с изменения и допълнения в самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения, приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО.