Министерскитя съвет прие постановление за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, с което се променят минимумите и максимумите на основните месечни заплати на държавните служители с дипломатически ранг в Министерството на външните работи, съгласно Приложение № 2 към чл. 4.

Определените нови минимални и максимални размери на основни месечни заплати са синхронизирани с нивата на съпоставимите длъжности от Приложение № 1 от Наредбата и ще допринесе за облекчаване на процеса по индексиране на основните месечни заплати на дипломатическите служители, на базата на оценката на изпълнение на длъжността, съобщиха от правителствената информационна служба.

Пламен Димитров критикува властта: Не намериха средства за увеличение на заплатите

Пламен Димитров критикува властта: Не намериха средства за увеличение на заплатите

Това трябва да се промени с актуализацията на бюджета, по думите му

Целта е да бъдат мотивирани служителите и да се намалли текучеството, породено несъответствието между ниските нива на заплащане и високите изисквания за заемане на дипломатически длъжности.

МВнР потвърди, че Русия гони десет български дипломати

МВнР потвърди, че Русия гони десет български дипломати

До момента Москва не уточняваше броя на експулсираните служители на мисията ни