Една от най-активните международни неправителствени организации, занимаваща се със защита на човешките права - Организацията на непредставените нации и народи (UNPO) е публикувала писмо в подкрепа на внесената от българския евродепутат Илхан Кючюк петиция срещу съществуващата, според тях, дискриминационна забрана за използване на език, различен от българския по време на предизборна кампания.

След като се запознали подробно с каузата, UNPO се ангажирали също така и с различни инициативи за нейното популяризиране.

Организацията изразява загриженост, породена от нарушаването на принципа на многоезичието в страната ни, с въвеждането на езиково ограничение, което лишава кандидатите и техните поддръжници от правото да употребяват език различен от българския, без значение какъв е техният майчин език, нито към коя аудитория отправят своите послания.

UNPO подчертава, че цитираната забрана е не само дискриминационна, но е и в нарушение на редица международни актове, по които България е страна - в това число Лисабонския договор и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Правозащитниците строго осъждат неоправданото езиково ограничение, подчертавайки, че всеки трябва да бъде свободен да използва майчиния си език в своя личен и обществен живот и не следва да бъде санкциониран за използването на друг език, различен от официалния на страната.

UNPO призовава българското правителство да измени дискриминационния текст на от Изборния кодекс, така че да се позволи използването и на други езици, като по този начин се гарантира свободата на изразяване на всички кандидати и техните поддръжници по време на предизборна кампания и се осигури свободното циркулиране на мнения и информация на езици, разбираеми за всички избиратели - основна предпоставка за провеждането на честни и демократични избори.