От Политическа група 5 целят да предизвикат широка обществена дискусия по въпроса с изграждането на завода за изгаряне на RDF отпадъци на територията на София. Бенефициент на проекта е "Топлофикация", но зам.-председателят на постоянната комисия за опазване на околната среда Иван Велков изрази мнение, че Столична община трябва да поеме финансирането.

С искането за провеждането на референдум ПГ-5 цели да има информация по темата и всеки един гражданин на столицата да е запознат какво представлява инсталацията и какви са последиците от използването й.

"Цялостната инсталация е тотално сгрешена", коментира Велчев.

"Настояваме да бъдат разгледани всички възможности и алтернативи, защото тази, която е избрана, е на 10 години", обясни и Симеон Славчев.

Общинари атакуват решението за изгаряне на RDF гориво в ТЕЦ София

Общинари атакуват решението за изгаряне на RDF гориво в ТЕЦ София

Искат това да става на територията на завода за боклук в с. Яна

Ако се изгради друга инсталация с допълнителна газопреносна система или към ТЕЦ София, или към Кремиковци, това няма да оскъпи проекта и ще е по-ефективна, уточни Велков. Общината поема огромен ангажимент, който надхвърля значително мандата и не може да се понесе отговорност, смятат от Политическата група.

Досега не е представена алтернатива, която да замени изгарянето на горивото. Изгарянето на отпадъците е много по-вредно от изгарянето на въглища, изтъкна Велков. Управлението на отпадъците във всеки един град, според него, е належащ въпрос, който отнема повече време за адекватни действия. "Всички в Европа мислят как да не произвеждат отпадъци, а ние ще мислим как да забраним "Топлофикация", категорични са от ПГ-5.

Заводът за изгаряне трябва да преработва 180 000 тона годишно, но вместо да захранва 30 000 или 40 000 семейства с ток, осветление и парно, може да се окаже, че дори повече семейства могат да дотират предприятията, резервирани са от Политическата група.

От ПГ-5 не са против взимането на заеми за създаването на такава система, но начинът, по който се сортират и рециклират отпадъците за тях е напълно неприемлив. По думите на Велков алтернативата е да съществува технологично съоръжение, което да функционира на място в първия завод за рециклиране. ПГ-5 предлагат да отпадне изгарянето като процес, а ако все пак такава инсталация влезе в употреба, тя да не бъде на територията на столицата, а като външна централа. Казусът по-скоро е с цел подпомагане на "Топлофикация", коментира Велков. Ще се използват 157 млн. лева за неефективна инсталация, допълни Славчев.

Технологията с изгарянето на RDF e от първите въглищни ТЕЦ-ове

Технологията с изгарянето на RDF e от първите въглищни ТЕЦ-ове

Инсталация като одобрената от СОС доведе до екологични катастрофи

Референдумите до този момент според Велчев са прах в очите на хората и биват отхвърляни като незаконосъобразни. "Ще предприемем всички законови действия, за да се случи първият местен референдум в София", заяви той.

СОС обсъжда бюджета на Столична община, но практически не участва в неговото формиране. От ПГ-5 напомниха, че вече са предложили нов начин и ред за приемане на бюджета на общината.

"Вместо да гласуваме сметката, по-скоро трябва да участваме в избора на менюто", подчерта Велков. Предложението е прието от работната група в Общинския съвет.

От ПГ-5 настояват всички гласувания да се извършват не чрез обикновено, а с квалифицирано мнозинство, за да има политически консенсус по темата, а от там и граждански.

При стриктното спазване на изискванията за квалифицирано мнозинство с разпореждането на общинска собственост, ПГ-5 настоява същият принцип да бъде реципрочно прилаган и с всички въпроси, които касаят суми и средства в размер на минимум 1% от годишния бюджет на общината. Въпросите трябва да бъдат гласувани и да не се приемат, ако за тях не гласуват поне 2/3 от общинските съветници. Той подчерта, че плурализмът в СОС би трябвало да изисква обективна аргументация за процеси, които изискват ангажирането на публични средства в такива размери.

Горенето на боклук в София – и опасно, и скъпо, убеждават Г5

Горенето на боклук в София – и опасно, и скъпо, убеждават Г5

Референдум за управлението на отпадъците искат общинските съветници