За първите 9 месеца на годината са отпуснати 30 000 нови пенсии по болест. Толкова са пенсиите по инвалидност, отпуснати за цялата минала година.

Така според данните на Националния осигурителен институт всяка трета новоотпусната пенсия у нас е за инвалидност.

Ако се вземат данните само от третото тримесечие, процентът инвалидни пенсии става още по-висок - близо 40%.

Запазва се тенденцията и за годишен ръст на този вид доходи, като за сметка на това броят на пенсиите за стаж и възраст намалява.

Средният размер на инвалидната пенсия е 232 лева.

Според експертите рекордният ръст през годините на пенсиите за инвалидност се дължи на множеството злоупотреби в системата.

Въпреки че още преди месеци от здравното и социалното министерство обещаха да затегнат контрола, засега мерки не са предприети.