Всяко министерство да е първостепенен разпоредител и да използва в пълен размер гласуваните от Народното събрание средства за заплати на държавните служители без допълнителни ограничения, както и да отпадане средната брутна работна заплата.

Това предвижда разработена от Министерството на финансите концепция за финансовите механизми за регулиране на възнагражденията в бюджетния сектор през 2009 г.

Това обясни Владислав Горанов от Министерството на финансите, който участва на дискусионен форум, касаещ заплащането на служителите в държавната администрация, организиран от Министерство на Държавната администрация и административната реформа.

Горанов обясни, че идеите все още не са съгласувани с министъра на финансите Пламен Орешарски, но ако бъдат одобрени, могат да влязат в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2009 г.

Текстовете са съгласувани до момента само на ниво зам.-министър на финансите.

Отмяната на средните месечни брутни заплати ще даде повече възможност за по-гъвкави решения за първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, обясни още Горанов. Предвижда се лимит на разходите за заплати по месеци в нормативен акт, което ще бъде направено на база на предложенията на всеки един разпоредител.

Правителството  утвърждава месечното разпределение за разходи за заплати през 2009 г. към първостепенните разпоредители, а  Министерство на финансите ще разгледа и анализира предложенията за месечни разпределения за заплати на първостепенните разпоредители и ще ги включи в нормативен акт на Министерски съвет с постановление.

Разходите за заплати за съответния месец ще се извършва по установения от кабинета месечен размер за изплащане на основните заплати.
Така натискът към Министерство но финансите за промени в заплатите няма да е съсредоточено само върху един министър, а ще се решава от правителството.