От АБВ настояват да бъдат премахнати всички знайни и незнайни "велики" експерти в различните управителни тела и сектори на управление, бордове и съвети на директори.

Това може да стане чрез законодателни инициативи, промени в Търговския регистър и органи и създаване на ясни критерии за работата на държавните предприятия.

Без директорски бордовете в сектор "Енергетика" настояват АБВ

Без директорски бордовете в сектор "Енергетика" настояват АБВ

Смята ги за "хранилка" за сметка на държавата

Искането на АБВ представи на брифинг на централата на партията зам.-председателят проф. Христо Михайлов.

Той припомни, че още от 2008 г. президентът Георги Първанов е заявил в своите намерения, че трябва да бъдат премахнати чрез законодателни промени управителните съвети и бордове, които по своята същност представляват партийни хранилки.

Към Министерство на енергетиката има 9 търговски дружества, в които в съответните бордове са 34 човека, за които фондът работна заплата, като пряк разход на съответните дружества, възлиза на 800 000 лева годишно, без да се отчитат допълнителните разходи, поясни проф. Михайлов.

АБВ: Абсурдна е идеята за единно хранилище на данни

АБВ: Абсурдна е идеята за единно хранилище на данни

Румен Петков поииска Борисов да оттегли идея си

В Министерство на земеделието, храните и горите съществуват държавни предприятия и дружества, които са с по-голяма част държавно участие, 6 големи горски предприятия в страната, в които функционират още 9 търговски дружества. Във всички общо 15 предприятия и дружества са назначени над 50 човека, които получават годишно над 1 милиона лева възнаграждения, обясни той.

Министерство на здравеопазването е с 80 болници, с 240 членове на управителните съвети и разходите за заплати са над 6 милиона лева, докато Министерство на икономиката е с 8 еднолични дружества, с 30 членове управителни органи, с над 60 допълнително включени в бордовете. Те акумулират над 2 милиона лева разходи за заплата.

Министерство на транспорта има 13 дружества и още 5 държавни предприятия. В общо 18 предприятия и дружества имат преки политически назначения, с които се акумулират около 2 милиона лева разходи за работна заплата, разказа проф. Михайлов.