Отстояването на върховенството на закона трябва да се превърне в неотменима част от институционалната култура в България, заяви президентът Румен Радев на среща днес на "Дондуков" 2 с ръководителите на дипломатическите мисии у нас на държавите-членки на Европейския съюз, Швейцария и Норвегия.

Посланиците поставиха редица въпроси, свързани с върховенството, резултатите от Механизма за сътрудничество и проверка по отношение на българското правосъдие, причините за демографската криза в България, участието на страната ни в дебата за бъдещето на Европа, засиления миграционен натиск по външните европейски граници, европейската и регионалната сигурност.

Радев подчертава, че ще инициира широк обществен дебат за промени в Конституцията, именно за да отговори на очакванията на гражданите за много по-висока прозрачност в работата на българското правосъдие, както и за ролята, отчетността и мястото на прокуратурата в съдебната система.

Той припомня отправени в обръщението му към народа и Народното събрание през септември предложения за изсветляване на законодателния процес с преустановяване на наложилата се практика за кардинална промяна на закони чрез преходни и заключителни разпоредби, с което се избягва общественото обсъждане и оценката за въздействие.

Радев към властта: Времето за промяна изтича, улицата ще помете статуквото

Радев към властта: Времето за промяна изтича, улицата ще помете статуквото

Иска премиерът да идва поне веднъж месечно в парламента

"Българските граждани трябва да осъзнаят силата и отговорността си да изискват много по-високо качество в управлението, както и прозрачност и ефективност при изразходването на обществени средства и да упражняват контрол върху институциите", коментира президентът.

По думите му ефективната борба с корупцията по високите етажи на властта, повишаване на сигурността на гражданите, качествените промени в здравеопазването и образованието, са задължителни предпоставки за преодоляване на негативните демографски тенденции в България.

Радев подчертава, че страната ни ще работи за равномерно разпределение на научната и образователна инфраструктура в Европа, без което е невъзможно реално икономическо и социално сближаване в ЕС.

Като общо европейско предизвикателство, президентът открои тенденцията на нарастване на броя на мигрантите в региона на Източното Средиземноморие и на Балканите. Той призова за общ европейски подход към този въпрос, финансова помощ за страните по външните европейски граници и готовност за своевременна подкрепа от екипите на Фронтекс.

По думите на държавния глава неотслабващата подкрепа за европейска перспектива на страните от Западните Балкани е в интерес както на регионалната сигурност и стабилност, така и на самия ЕС. България очаква бъдещето разширяване на Европейския съюз да бъде на основата на реално изпълнение на критериите за членство, както и на решителен напредък в изграждането на добросъседски отношения на Балканите.

В рамките на срещата са обсъдени и предстоящата среща на върха на НАТО в Лондон, аспекти на европейската и регионалната сигурност, дебатът за бъдещето на Европа и други теми.

План за реакция при засилена миграция към Европа, поиска Румен Радев във Виена

План за реакция при засилена миграция към Европа, поиска Румен Радев във Виена

Австрия е на второ място по инвестиции в България