Закриват Дома за медико-социални грижи за деца във Видин. Това стана ясно на днешното заседание на Министерския съвет. На негово място ще бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

От правителството посочват, че съществуването на дома вече не е необходимо поради провежданата политика за деинституционализация, довела до прогресивно намаляване на децата, които се отглеждат там.

При стартиране на процеса по деинституционализация през 2009 г. в ДМСГД-Видин са отглеждани 71 деца, а към средата на тази година там е останало само едно дете, за което през юли е осигурена семейна среда и също е изведено от дома.

МТСП отрича да има нарушения на човешките права в домовете за деца

МТСП отрича да има нарушения на човешките права в домовете за деца

Министерството разкритикува доклад на Интернационала за правата на хората с увреждания

От края на юли в дома няма настанени деца и няма да бъдат настанявани, защото всички ДМСГД трябва да бъдат закрити до края на 2020 г.

Анализът на дейностите на дома във Видин показва, че за осигуряване на необходимата подкрепа за семействата и грижи за децата, в т.ч. за децата с увреждания, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги, съпътстващи социалната система, с които да се подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания, посочват от Министерския съвет. По тази причина ще бъде създаден Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в област Видин, чрез който да се осигури подкрепа за 471 деца до 16-годишна възраст, които са с над 50% вид и степен на увреждане. Досега някои от тези деца са получавали рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в ДМСГД-Видин.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

680 деца и младежи ще бъдат изведени от специализираните институции

Очаква се, че разкриването на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания във Видин ще създаде условия за предоставяне на комплексни здравни услуги за децата с увреждания. За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана чрез алтернативни социални услуги за деца.

Припомняме, само преди дни социалният министър Бисер Петков подаде оставка, която съвпадна с излъчването на филм на Би Би Си за условията на живот на децата в риск у нас, след като повече от десет години върви процес на деинституционализация. По-късно от МТСП категорично отрекоха да има нарушения на човешките права в домовете за деца.