Организация "Интернационал за правата на хората с увреждания" публикува доклад относно ситуацията с домовете за сираци в България. Основната констатация на доклада е, че реформите, подкрепяни от ЕС и в международен план, са заменили система от големи, стари сиропиталища с по-нови, по-малки сгради, които все още функционират като институции.

"България ги нарича малки, семейни домове. Те обаче нито са малки, нито имат нещо общо със семейството", твърди изпълнителният директор на организацията Ерик Розентал.

По повод изложените факти от Министерството на труда и социалната политика излязоха с позиция, в която заявяват, че Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето ще извършат проверка.

Те обаче подчертават, че не приемат от единични случаи да се правят генерализирани изводи и заключения за процеса на деинституционализация на грижите за деца у нас.

"Описаната картина в доклада в никакъв случай не отговаря на реалната ситуация в България. Категорично отричаме, че "в българските групови домове има нарушение на човешките права", посочват в позицията си.

Близо 500 деца се отглеждат в 21 специализирани институции

Близо 500 деца се отглеждат в 21 специализирани институции

У нас има 324 социални услуги за деца и семейства с 10 659 места

От министерството посочват, че обективен анализ на предприетата реформа може да се направи само ако се анализират всички предприети мерки, а не да се правят изводи само от един ограничен кръг подбрани услуги. Според тях изводите, посочени в доклада на Интернационал за правата на хората с увреждания, са тенденциозни и целят да омаловажат процеса на деинституционализация в страната.

От МТСП подчертават, че деинституционализацията не завършва, а започва със закриването на специализираните институции и извеждането на децата от тях. Те са категорични, че животът на децата с увреждания след извеждането им от старите големи институции е по-добър.

"Категорично възразяваме срещу твърденията, че фокусът на реформата е върху извеждането на децата от специализирани институции и настаняването им в "малки групови домове". Напротив, фокусът на реформата е превенция на изоставянето на децата и реинтеграция в семейна среда", посочва се още в позицията.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

Затварят последните сиропиталища до 2021 г.

680 деца и младежи ще бъдат изведени от специализираните институции

Социалното министерство отрича и твърдението, че "България сегрегира децата и младежите с увреждания и ги обрича на живот в услуги, които са всъщност по-малки институции". Те посочват, че това се опровергава от факта, че за близо 27 000 деца с трайни увреждания (над 50% увреждане) се получава месечна парична помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане.

От МТСП подчертават, че деинституционализацията на грижите за деца е най-мащабната реформа в социалната сфера, предприемана досега у нас. "В Закона за социалните услуги, който влиза в сила от 1 януари 2020 г., изрично е записано, че до януари 2035 г. всички домове за пълнолетни лица следва да се закрият. Съгласно закона, за всички пълнолетни лица с увреждания ще има индивидуален план за подкрепа и като първа възможност ще се търси живот в семейна среда, а не в резидентна грижа", изтъкват от ведомството.

Като доказателство, че реформата върви в правилната посока, от министерството посочват, че над 90% от децата, настанени в специализираните институции, са изведени от тях и над 80% от съществуващите към 2010 г. такива институции са закрити.

Според министерството най-големият резултат от реформата е именно превесът на грижата в семейна среда за децата.

Ще затворим всички домове за деца, когато отворим сърцата си

Ще затворим всички домове за деца, когато отворим сърцата си

Процесът на деинституционализация трябва бъде завършен, убедена е Русинова

Те посочват, че данните за децата в публична грижа показват, че по-висок е делът на отглежданите в семейства на роднини или близки и в приемни семейства в сравнение с броя на децата в резидентна грижа - към 31 октомври децата, настанени в семейства на роднини или близки, са 4 628; децата, настанени в приемни семейства, са 2 093; а децата, настанени в услуги за резидентна грижа, са 2 887. За сравнение около 80% от децата във формална грижа през 2010 г. са ползвали резидентните услуги.

От изложените факти е видно, че деинституционализацията на грижата за децата в България все още не е приключила, но както и в самото й начало, така и сега, тя се основава изцяло на принципите, заложени в Общите европейски насоки за преход от институционална грижа към услуги, предоставяни в общността, подчертават от социалното министерство.