Към настоящия момент на територията на страната съществуват 21 специализирани и реформирани стари институции, в които се отглеждат 495 деца и младежи. Данните бяха представени по време на международна пресконференция, посветена на деинституционализацията на грижата за децата.

Институциите от стар тип за деца и младежи с увреждания вече не съществуват.

В момента на територията на страната се предоставят 324 социални услуги за деца и семейства от нов тип с капацитет 10 659 места. Социалните услуги от резидентен тип, в които се предоставя 24-часова грижа са 303 с общ капацитет 3 360 места. 

Над 100 000 деца и възрастни у нас са със затруднения в комуникацията

Над 100 000 деца и възрастни у нас са със затруднения в комуникацията

Те могат да се изразяват чрез компютърни системи

Реформата в системата за грижата за децата в България започва през 2000 г. с приемането на Закона за закрила на детето. В началото усилията на правителството и различните заинтересовани страни са насочени към развитието на превантивни мерки и алтернативни услуги за подкрепа на деца и родители за изграждане на капацитета на системата за закрила, обясни заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

През 2010 г. е приета и Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в България", която поставя фокус върху закриването на всички институции за деца в страната до 2025 г. Към настоящия момент 94% от всички тези институции са закрити, отчете Русинова. 

Разработиха методика за работата на социалните с децата в риск

Разработиха методика за работата на социалните с децата в риск

Черпили опит от Италия, Франция и Белгия

Преди приемането на документа 7 587 деца са били настанени в 137 специализирани институции, посочи заместник-министърът. Тя вярва, че научените уроци могат да бъдат предадени на много наши партньори и да се търси начин, по който да се постави основата на коренна промяна в грижата за децата. 

"Ключът към успешната реформа е, че всички гледахме в една посока и това, че работихме много", допълни Зорница Русинова. 

Потрошиха единствената люлка за деца в инвалидни колички у нас

Потрошиха единствената люлка за деца в инвалидни колички у нас

От столична община са заявили, че ще поставят камери на мястото