Балансирано развитие на цялата територия на страната, е целта на новото регионално деление, което трябва да бъде готово до средата на годината. Предстои още една извънредна дискусия в сегашния Североизточен район на планиране. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова пред БНР.

От трите предлагани варианта за ново райониране - с 6, 5 и 4 района, преобладава консенсус около разделяне на страната на 4 района - Дунавски, Западен, Черноморски и Тракийско-Родопски - тези райони да са устойчиви като население и обхват на територията.
Брюксел изисква да няма региони с население, по-малко от 800 хиляди жители, информира Николова.

Новото райониране - и според изискванията на ЕС за брой население

Новото райониране - и според изискванията на ЕС за брой население

Целта е да се намалят разликите между различните региони в страната

Стремежът за новата регионална политика е да има силни региони, които в по-голяма степен да използват своите ресурси и потенциала си за икономическо развитие.

За да се спре обезлюдяването на регионите, включително чрез вътрешна миграция, е необходимо да не се търси конкуренция между градовете.

Три варианта за райониране предлага МРРБ

Три варианта за райониране предлага МРРБ

Четвърти предлага Института за пазарна икономика

По думите на Николова дисбалансите са свързани с фокусирането на финансирането в по-големите градове в страната. В краткосрочен план центрове на растеж развиват своя потенциал, привличат инвестиции и по този начин би следвало да издърпват и развитието на околните населени места.

"В дългосрочен план обаче, когато фокусираме инвестиции само в големите населени места, това води след себе си своите негативи, а именно - точно тази вътрешна миграция и тя е свързана най-вече с това, че в големите населени места се фокусират и възможностите за повече заетост и по-добър стандарт на живот. Стремим се към това да имаме инвестиции на регионално ниво", заяви Николова.

Административен миш-маш в мажоритарното райониране видяха от ДБГ

Административен миш-маш в мажоритарното райониране видяха от ДБГ

Трябва да се извърши актуално преброяване на населението

По думите й след районирането трябва да се реши кои ще са структурите, които ще водят регионалната политика. По думите й тези структури не е задължително да бъдат нови, а може да са съществуващи такива. Новите структури обаче задължително трябва да включват в себе си и бизнеса, и неправителствения сектор, и гражданското общество, подчерта тя и добави, че към настоящия момент това не се забелязва. По думите й все още не ясно какви точно ще са структурите.

След районирането предстои да се оптимизира броят на документите. "Към момента множеството планови документи със сигурност не водят до добри резултати от гледна точка на регионално развитие".

Снимка 336700

Източник: МРРБ

Целта е в дългосрочен период да се постигне икономически ефект, но и да се търси възможност за преодоляване на негативния демографски тренд, който към момента е сериозно предизвикателство за всички региони на страната, допълни Деница Николова.