Започва работа по най-спешните за прецизиране текстове на Закона за устройство на територията(ЗУТ). Това стана ясно на работна среща, проведена днес по покана на министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова, съобщават от ресорното ведомство.

Разпоредбите, които ще подлежат на преразглеждане са свързани с последните влезли в сила изменения на ЗУТ, които създават затруднения в работата на строителния бранш. Те касаят прилагането на изискванията за регулация, временни и поставяеми обекти, озеленяване и други.

В регионалното министерство събират предложенията за промени в ЗУТ - до 28 юни

В регионалното министерство събират предложенията за промени в ЗУТ - до 28 юни

Разпоредбите са за прилагането на изискванията за регулация, временни и поставяеми обекти

След преминаване на необходимите подготвителни процедури, предложенията за промяна на закона ще бъдат подложени и на обществено обсъждане.

Да се върне старият принцип по отношение на уличната регулация, като за него обаче се предложат нови текстове в ЗУТ. Предложението бе обсъдено на среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова.

По време на срещата бе предложено да се обърне внимание на срока на давност на разрешенията за строеж. Коментирани бяха също изменения на нормативните разпоредби, уреждащи придобиването на проектантска правоспособност, както и влизането в сила на гаранционните срокове. На обсъждане бе подложена и темата за инженеринга в инвестиционния процес.

МРРБ преразглежда Наредбата за техническите паспорти на строежите

МРРБ преразглежда Наредбата за техническите паспорти на строежите

И спорния текст за уличната регулация

Сред предложенията, които бяха коментирани, са и изискването за съставяне на технически паспорти за строежите. Предвижда се това да се прави при бъдещи строително-монтажни работи, за които е необходимо издаване на разрешение за строеж. Изказано бе и мнение изискването за технически паспорти да отпадне за частните сгради, но такива задължително да се съставят за държавните и общинските сгради, както и за съоръженията, за да има информация за тяхното състояние.

Сред подготвяните промени е и въвеждането на административен контрол от страна на ДНСК при издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове и в националните курорти. Предложението е обвързано със задължението на дирекцията да премахва такива обекти, които не отговарят на изискванията. Ще бъдат преразгледани и разпоредбите, които се отнасят за свързването на преместваемите обекти с инженерните мрежи.

В срещата участваха Илиян Терзиев - председател на УС на Камарата на строителите в България, представители на Камарата, проф. Тодор Булев - председател на УС на Съюза на архитектите в България, проф. Борислав Борисов от Камара на архитектите в България, Георги Шопов - председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, Борис Милчев - правен консултант, адвокат Румяна Ножарова, началникът на ДНСК Влади Калинов, Иван Шишков - съветник на регионалния министър, експерти от ведомството.