На 40 метра от брега на Кара дере са предвидени курортни зони с ниска плътност на застрояване. Това планът за бъдещето на Кара дере е въпреки изпратените почти 2000 граждански становища за запазване на облика на една от последните незастроени местности по Черноморието. Предлаганите варианти за развитие все още са само за застрояване на местността, съобщиха от гражданската инициатива "Да спасим Кара дере".

Предложенията от гражданите за новия Общ устройствен план (ОУП) на община Бяла са за запазване на природата.

Светкавична реакция с над 1000 становища срещу застрояването край Карадере

Светкавична реакция с над 1000 становища срещу застрояването край Карадере

Планът на консорциума "План проект Бяла 2019" предвижда застрояване на втора линия

Според проектантите, на мястото на съществуващите в момента лозя и земеделски насаждения са предвидени сгради за сезонно ползване, малки хотели, бензиностанции, сгради за социални, здравни, културни дейности.

От Гражданското обединение настояват за среща с Министерството на регионалното развитие (МРРБ), за да намерят заедно решения за устойчиво развитие на района.

Към изпратените над 1400 становища за опазване на Кара дере бяха добавени още над 450 в рамките на общественото обсъждане на заданието за екологична оценка на Общия устройствен план на местността.

Докато еколозите очакват среща от "План проект Бяла-2019" представиха новата концепция за развитие, изготвена въпреки становищата за запазване на местността, изпратени от граждани от цялата страна, както и от туристически организации, архитекти и биолози.

Община Бяла отказва контейнери за боклука на Карадере

Община Бяла отказва контейнери за боклука на Карадере

Почистването на Карадере е на 1 и 2 май

Според новата концепция 30 метра от брега са обособени като пешеходна зона и алея със заведения за обществено хранене и обслужваща инфраструктура. Преди да започне изграждането на инфраструктура, са предвидени геозащитни дейности и укрепване на брега.

За построяването на алеята и места за хранене, теренът на Кара дере ще трябва да се преобразува, а съществуващите гори и зеленина да се премахнат. На практика, 30-те метра, които според архитектите ще бъдат зелен пояс, няма да оставят нищо от съществуващата местност, пишат от "Да спасим Кара дере".

Пластмасови лентички изхвърля морето край Кара дере

Пластмасови лентички изхвърля морето край Кара дере

След като изсъхнат, вятърът ги подема и чайките ги похапват

Това безспорно е масово застрояване. Еколозите питат: ще се допусне ли поредният урбанизиран курорт или ще успеем най-сетне да развием устойчив туризъм. Опитът по цялото Черноморие и обществените нагласи показват, че имаме спешна нужда от природосъобразна алтернатива, настояват от гражданската инициатива.

Като поръчител на новият ОУП, Министерството на регионалното развитие трябва да защити на практика заявката, че устройственият план ще създаде възможност за запазване на местността с развитие на природосъобразен туризъм и няма да узакони направените към момента нарушения. Засега концепцията на министерството не отчита вече направените сериозни пропуски в устройствените планове през годините, които правят възможно застрояването на местността.

Две мъртви делфинчета откриха на Кара дере

Две мъртви делфинчета откриха на Кара дере

В два поредни дни труповете са изплували на плажа

Инициативата за опазване на едноименната местност очаква отговор на молба за спешна среща с МРРБ - поръчител на плана за застрояване на местността.