Над 1000 граждани са подали становища срещу представения от община Бяла план за масивно застрояване в района на Карадере - последния неразрушен черноморски плаж.

Това са само становищата, изпратени с копие до гражданската инициатива "Да спасим Карадере", реално обявилите се срещу застрояването са повече. Общественото обсъждане на ескиз на общ устройствен план на Община Бяла бе проведено на 26 март, а активистите имаха изключително кратки срокове за реакция.

Местността Карадере е една от малкото, останали съхранени без застрояване по Черноморието. Казусът Карадере включва множество закононорушения, започнали през 2004 година с опитите за застрояване на местността от крупни инвеститори. През 2015 година е плаж Карадере е обявен за природосъобразен туризъм и се ползва със специална защита. Такава обаче е отказана за местността зад плажната ивица. Закононарушенията продължават и 17 години по-късно. Решаването на казуса е в ръцете на Народното събрание за законодателни решения, и на общината, и правителството за предприемане на решителни мерки.

Ние създадохме екоплажовете, защо се протестира, чудят се хората на Павлова

Ние създадохме екоплажовете, защо се протестира, чудят се хората на Павлова

Ще предложат на община Бяла да наложи строителна забрана

Планът, представен от консорциума "План проект Бяла 2019", предвижда курортни селища на втора линия по цялата крайбрежна ивица до Шкорпиловци и паркова зона с атракциони, преместваеми обекти и подпорна стена по крайбрежието. Урбанизирането на землищата на Бяла, Горица-Светерица и Самотино ще допринесе за бързото унищожаване на части от защитени зони "Камчийска планина" и "Плаж Шкорпиловци", както и за унищожаването на последната голяма незастроена местност на българското Черноморие, алармират от "Да спасим Карадере".

Тези над 1000 становища, които настояват за преразглеждане на проекта, запазване на природата на местността Карадаре и развитие в посока природосъобразен туризъм, който едновременно да носи доходи на местната общност и да опазва природата й. Този модел може да е пример, който да е първа стъпка за промяна на деструктивната посока, в която късогледо и опасно се използва ресурса на Черноморието ни.

„Долу мръсните ръце от Карадере”, скандира протест пред МРРБ
Обновена

„Долу мръсните ръце от Карадере”, скандира протест пред МРРБ

Протестиращите искат да се гарантира статутът на защитена местност

До месеци предстои същинското обществено обсъждане по реда на Закона за устройство на територията.

"Да спасим Карадере" предлага и икономически изгодни, иновативни решения за съхраняване на природния баланс и защита на интересите на местните общности. Гражданската инициатива организира пролетни и есенни почиствания на местността, поставя информационни табла със сведения за дюните на плажа, за защитените растителни видове в района и правила за отговорно къмпиране. Всички дейности по поддръжка на местността се извършват от доброволци със собствени средства.

Еколози: Промените на НФСБ отварят врата за нови строежи по курортите

Еколози: Промените на НФСБ отварят врата за нови строежи по курортите

Дори няма да се налага промяна на предназначението на земята