Депутатите завишиха санкциите за кучета без намордник. Предложенията са на герберите и са залегнали в Закона за ветеринарната дейност. Със законопроекта се въвежда забрана за свободното пускане на кучета. Забраната за извеждане без повод ще важи за кучета с тегло над пет килограма. По отношение на агресивните кучета остава забраната за извеждане без повод и намордник. Въвеждат се диференцирани и завишени глоби за нарушения на тези забрани.

Изключение от забраната за свободното пускане, както и за извеждане без повод на кучета с тегло над пет килограма, е предвидено за кучета, които се пускат свободно в обособените и обозначени за това места в урбанизираните територии; за кучета на лица с увреждания; за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка и такива, използвани от Българския червен кръст; за кучета, придружаващи или охраняващи селскостопански животни извън урбанизираните територии; за кучета, използвани по време на лов, участващи в състезания или подложени на обучение.

Измененията в Закона за ветеринарно-медицинската дейност се налагат във връзка със зачестилите инциденти с домашни кучета, защити проектът Десислава Атанасова.

Увеличават санкциите за кучета без повод и намордник

Увеличават санкциите за кучета без повод и намордник

Различни НПО-та предлагали различни идеи

Общественият интерес през последните десет години бе насочен основно към проблема с безстопанствените и бездомни кучета и овладяване на популацията по думите й. Така на заден план останали обществените отношения, свързани с отглеждането, безконтролното пускане и разхождане на кучета. За съжаление серия от трагични инциденти, свързани с ухапвания от кучета, причиняващи средни или тежки телесни повреди и дори смърт, в последните седмици са станали ежедневие, недоволна е депутатката от ГЕРБ. Именно това наложило законодателните изменения.

С преходните и заключителните разпоредби се прави съответната промяна в Закона за защита на животните. Зачестилите инциденти с нападения от домашни кучета върху хора е комплексен проблем, свързан с множество фактори, като безотговорно придобиване, безконтролно развъждане, умишлено създаване на агресивно поведение от страна на собствениците, липса на грижи и безотговорност на стопаните по отношение на поведението на домашните им любимци и на задълженията, вменени им от нормативната уредба.

Тези фактори и в момента са обект на регулация и представляват нарушения според разпоредбите на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наказателния кодекс. В Закона за защита на животните и в Закона за ветеринарномедицинската дейност има действащи забрани, включително забрана за "извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник".

5 домашни кучета убиха мъж в Софийско

5 домашни кучета убиха мъж в Софийско

Кучетата са от породата Кане корсо

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, кметовете на общини, райони и кметства организират контрола по изпълнение на изискванията към собствениците при отглеждането на домашни любимци, като нарушенията, свързани с неупражняване на контрол спрямо домашни животни, се установяват с актове, съставени от инспекторите от общините и районите. Наказателните постановления се издават от съответните кметове, а събраните санкции постъпват в общинските бюджети. Съгласно чл. 325в, ал. 1 от Наказателния кодекс, който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и глоба до 5 хил. лв. Въпреки това, липсата на контрол и адекватно изпълнение от страна на контролните органи в лицето на органите на местната власт прави действащите забрани неефективни.

Конкретните законодателни мерки, които бяха предложени за осигуряване както на защитата и хуманното отношение към животните, така и на здравето и безопасността на хората, са: засилен контрол върху спазване на изискването за задължителна идентификация с микрочип и ваксинация; облекчаване на процедурата по регистрация на домашни кучета, включително евентуални стимули за добросъвестните собственици; задължителна кастрация за кучетата, които не се използват за разплод и не са регистрирани за развъдна дейност; завишена такса за тези, които не желаят да кастрират домашните си любимци; санкции за изоставяне на домашен любимец; задължителната идентификация и регистрация за лицата, практикуващи развъдна дейност; регулация на онлайн търговията с кучета; по-високи санкции за нерегламентирана търговия и развъждане; обвързване на ваксината срещу бяс с предварителна идентификация, въвеждане на единна методика за определяне агресивността при кучетата; засилване на контрола върху кучета, които се използват като пазачи; обучение на собствениците, особено на големи кучета, за поведенческите им особености и рисковете, които носи тяхното притежание; увеличаване на размера на санкциите за свободно пускане на животни без прекия надзор на собственика; ограничения в районите на детски градини, училища и паркове; засилен контрол от страна на органите на местната власт и задължителен брой проверки за спазване на съществуващите регулации.

Куче нахапа 3-годишно дете в Кърджалийско

Куче нахапа 3-годишно дете в Кърджалийско

Момченцето е настанено в пловдивска болница

Беше отбелязано, че увеличаването на размера на глобите е задължително, но не би било достатъчно, без да бъдат предприети мерки за засилване на контрола от страна на институциите върху развъдчици, търговци и собственици на кучета. В тази връзка следва да се предвиди и административна отговорност за длъжностни лица, които не изпълняват вменените им по закон задължения и функции.

Припомняме инцидентите с кучета само за последните месеци - на 22 април 2019 г. куче нахапа 3-годишно дете в кърджалийско село Македонци.

На 7 юни 2019 г. пет домашни кучета убиха мъж в софийското село Владо Тричков. За тези кучета и преди е имало сигнали, но не са взети мерки.

Дни по-късно, на 20 юни два питбула нахапаха 8-годишно момиче, което карало колело пред погледа на майка си до своя блок. Наложило се и други хора да се притекат на помощ, за да разтърват кучетата.

Симеонов иска контрол върху бабаитите с къси гащи и агресивни кучета

Симеонов иска контрол върху бабаитите с къси гащи и агресивни кучета

Плахи били предлаганите мерки срещу кучета без намордник