В писмо до  президента Росен Плевнелиев партия „Зелените" настоява за промени в Изборния кодекс и в Закон за енергетиката, както и за мораториум върху изсичането и застрояването в националните паркове и 100-метровата ивица от черноморското крайбрежие съобщиха еколозите.

„Зелените" предлагат да се отмени териториалното разпределение на ЕРП-тата и броят им да не бъде фиксиран, както и да се разделят преносните функции на ЕРП-тата от посредническата им  дейност. В исканията се посочва, че енергоразпределителните дружества трябва да  предлагат мрежата си на еднакви условия за всеки  клиент.

„Търговците могат единствено да определят  микса на електроенергията в различни, прозрачни за крайния потребител пакети.
ЕРП-тата се задължават да доставят качествено енергия до всеки  потребител и да включват всеки нисковолтов производител на същите условия и цени, както и  потребителите.
Да не бъдат приети предложенията за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, тъй като са в нарушение на европейските изисквания и демократичните устои..." - се казва в писмото.

От екологичната партия настояват също Народното събрание да гласува против изграждане на нова ядрена електроцентрала поради изключително ниската подкрепа на тезата при референдума от 27 януари т. г.

„Зелените" предлагат и промени в Изборния кодекс, гарантиращи по-широко гражданско участие, плурализъм и прозрачност. Те настояват неправителствените организации, гражданските  сдружения и организации да участват и издигат кандидати в изборния процес при равни условия с тези за политическите партии.

Друга идея на „Зелените" е сваляне на изборния праг за участие в парламента на 2%-

Еколозите искат и промяна на правилата за медийно отразяване на изборни кампании - участието на всички кандидати в обществените медии да е безплатно и равнопоставено, да отпаднат всички преференции за парламентарно представени партии. Включено е и искане за забрана на политическата реклама, като се организират единствено дебати с предварително  определени и обявени теми, равнопоставено спрямо всички.

„Отговорността за възстановяването на гражданския мир и осигуряването на справедливи и честни условия за предстоящите предсрочни избори, както и за предотвратяването на наказателни процедури от ЕК е в ръцете на Президента и парламентарно представените политически партии." - се казва в писмото на „Зелените" до държавния глава.