185 нарушения са установили инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на територията на кюстендилска област, съобщиха от агенцията.

В тази бройка влизат всички неизправности при проверките на водните съоръжения. Много от язовирите са с повече от едно нарушение. Значителна част от тях са предписания по документацията, уточниха от агенцията.

ДАМТН следи с дронове язовирите в България

ДАМТН следи с дронове язовирите в България

Провежда се обучение за работа с въздушна камера на инспекторите

От Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) продължават срещите с областните управители, на чиито територии има множество язовири. Целта е да се повишаване на вниманието към проблемните водоеми и да се увеличи превенцията и недопускане на инциденти, предизвикани от неправилното им стопанисване.

На срещата в Кюстендил - първата за 2018 г., участваха председателят на ДАМТН Петър Горновски, неговият заместник ген. Кирил Войнов, областният управител Виктор Янев и кметът на общината Петър Паунов.

"Напоителни системи" контролират язовирите си, увериха от дружеството

"Напоителни системи" контролират язовирите си, увериха от дружеството

Монтират датчици

По време на срещата бяха дискутирани предложенията на ДАМТН за промени в нормативната уредба. Обсъдено е и въвеждането на категоризация на язовирите в зависимост от обема и височината на стената. По този начин ще се освободи административен капацитет за много по-засилен контрол на по-проблемните и тези със сериозни обеми.