От началото на седмицата в района на Натура зона Маджарово се заселиха още 20 елени лопатари. Те се присъединяват към група от над 50 животни, които бяха освободени преди повече от година.

С тази група беше поставено началото на усилията на екипа на По-диви Родопи за възстановяване на вида в района на Маджарово и язовир Ивайловград, откъдето той е изчезнал преди повече от хилядолетие.

Фондацията работи в сътрудничество с местни ловни сдружения и СЛРБ oт години за възстановяване на елена лопатар и благородния елен в Източните Родопи.

Преди да бъдат освободени, животните ще прекарат известно време в ограда за адаптация, което ще им позволи да свикнат с новото място постепенно. Лопатарите ще бъдат под постоянно наблюдение от експерти.

Районът в Натура зоната около Маджарово е специално подбран, като в избора на мястото е взето предвид наличието на достатъчно храна и добри условия за естествено разселване.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са открити в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие. В началото на миналият век е започнало неговото възстановяване в България.

Според фондацията връщането на лопатарите дава шанс както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България.

Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа, като за това решаваща роля имат дивите тревопасни животни, сред които и елените лопатари и благородните елени. Тези животни поддържат множество видове в характерния за Родопите мозаечен ландшафт.

През последните няколко години в района на Източните Родопи са освободени над 170 животни.