3 998 415 лева планира да отдели Община Ловеч за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци през 2020 година.

Това съобщиха от общината.

Това стана ясно от проведеното тази вечер обществено обсъждане, по време на което общински съветници и граждани са изказали очаквано крайни мнения относно предвидения бюджет.

Целият доклад е достъпен на адрес: https://www.lovech.bg/uploads/posts/documentqmz1hydf.pdf.

Част от сумите, които влизат тук, са за събиране на битови отпадъци и извозването им - 1 047518 лв., за поддържане на чистота и за зимно почистване на улиците - 1 461 309 лв., и други суми.

Предстои план-сметката да бъде обсъдена и приета от Общинския съвет.