Общинските съветници от Карнобат решиха да запазят контрол върху 72-та язовира на територията на общината, съобщиха от община Карнобат.

Целта е да се запази поминъкът на зеленчукопроизводители, овощари и рибовъдци, мотивират се от местния парламент.

До 7 октомври кметовете могат да прехвърлят собствеността на язовирите

До 7 октомври кметовете могат да прехвърлят собствеността на язовирите

414 язовири се нуждаят от спешен ремонт

Припомняме, след промени в Закона за водите бе създадено предприятие, което да стопанисва язовирите. До 7 октомври т.г. общините могат да прехвърлят собствеността на язовирите си на това дружество.

След решението на Общинския съвет общината ще отговаря за целостта и изправността на всичките си 72 язовира.

Кметът Георги Димитров заяви пред общинските съветници, че приходите от отдаването под наем на тази общинска собственост не са високи. Те достигат до около 100 000 лв. на година.

"Ние трябва да съхраняваме и опазваме общинската собственост, а не да я продаваме, подаряваме, разпиляваме или губим - коментира по време на заседанието на Общинския съвет кметът Георги Димитров.

Същевременно язовирите осигуряват единствения поминък на хора от общината, които се занимават с рибарство или с интензивно земеделие, т.е със зеленчукопроизводство и овощарство.

Каранаколов доволен, че язовирите са преброени

Каранаколов доволен, че язовирите са преброени

131 са опасните язовири у нас

Без язовирите поливането на обработваемите площи е обречено, уточняват от общината.

Кметството на Карнобат е задължено да почиства от храсти и дървета, намиращи се в 500-метровата зона след язовирните стени, в противен случай има санкции.

Нито една институция не поддържа редовно следващите метри от коритата на реките. Това означава, че речните корита извън 500-метровата зона остават без постоянен надзор, а глоби за подобни примери на безстопанственост няма, гласи съобщението.

Държавата поема отговорност за общинските язовири, за които липсват средства

Държавата поема отговорност за общинските язовири, за които липсват средства

Промените в закона трябва да са готови до седмица

Според информацията от общината, не се намират хора, които да изрежат дори срещу заплащане растителността под язовирните стени. Самата дървесина е негодна за огрев.