Изпълнени са около 90% от предписанията , издадени от инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) при проверките на язовири в област Габрово, съобщиха от ДАМТН.

Водоемите са в добро техническо и експлоатационно състояние, показват инспекциите, каза председателят на агенцията Петър Горновски по време на работна среща с областния управител на Габрово Невена Петкова.

На срещата присъстваха и и.д. главният секретар на агенцията и главен директор на главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Мима Чалева, главният директор на главна дирекция "Метрологичен надзор" Павлина Данаилова, началникът на регионален отдел "Северна Централна България" на дирекцията Красимир Цанев и председателят на Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС), намиращи се на територията на област Габрово Николай Петров.

От началото на 2017 г. инспекторите на ДАМТН, съвместно с експертите от КОТЕСЯС, са извършили 132 проверки на язовири, находящи се на територията на габровска област.

Всички водоеми, които са общо 72 на брой, имат оператори и нужната техническа документация. Аварийните планове са заверени и актуализирани за 2018 г., уверяват от ДАМТН.

Проверките установяват, че язовирите имат достатъчен свободен обем, който може да поеме предстоящите пролетни дъждове. Преобладаващият брой предписания, които комисията е давала през 2017 г., са по техническата документация на водните обекти, а именно - да бъдат актуализирани аварийните планове при евентуални бедствия и аварии.

Каранаколов доволен, че язовирите са преброени

Каранаколов доволен, че язовирите са преброени

131 са опасните язовири у нас

Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, предписанията които най-често са срещани са за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.

Класифицират язовирите по големина и опасност

Класифицират язовирите по големина и опасност

Симеонов заяви, че слагат край на безстопанствеността