Дневният център за деца с увреждания в Асеновград получи статут на делегирана държавна дейност и ще продължи да работи и през следващата година.

Така отпадна необходимостта да се търсят финансови средства от общинския бюджет, за да не спира дейността си това социално заведение, обяви кметът Христо Грудев.

В дневния център ежедневно се обгрижват 20 деца със специфични потребности. Капацитетът все още обаче не е запълнен.

Предстои дейността да бъде разширена и чрез по-голяма разгласа повече деца с увреждания да могат да се възползват от социалната услуга.

По данни на общината от рехабилитация и медицински грижи имат нужда над 500 деца с физически увреждания.