В края на юни месец цели две министерства се заеха с установяване на нарушения на цялостта на дюните и незаконни изкопни и строителни дейности покрай устието на река Камчия.

Месец и половина установяването на нарушенията бетонът се стои, а устието на Камчия се оказва регулирано от човека и според неговите прищявки и интереси. Въпреки че освен че е плаж е и защитена местност.

Местността "Лонгоза" е бивша буферна зона около резервата "Камчия" и попада в защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000" - "Камчия", определена съгласно Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, и "Комплекс Камчия", определена съгласно Директива за опазване на дивите птици.

Две министерства запретнаха ръкави по сигнали за разрушени дюни край Камчия

Две министерства запретнаха ръкави по сигнали за разрушени дюни край Камчия

От ведомствата уверяват, че при установени нарушения следват сериозни санкции

Устието на Камчия е именно в местността "Лонгоза", а реката всяка година мени своя път до морето в последните си метри. Явно бетонът, който беше излят през юни месец, има за цел да ограничи реката, която да не "яде" от плажната ивица с което се губят места. Дигата още си стои, а една част от реката, затворена, вече прилича и на блато. За сметка на това туристи използват активно дигата като мост и като сметище. Към дата 5 август дигата си стои, макар и полуразрушена и ужасно грозна - можете да видите снимките.

Припомняме, че юни месец от РИОСВ - Варна обявиха, че са съставили акт за административно нарушение и е издадено и предписание да се премахне дигата. 

Снимка 437435

Източник: news.bg

Юни месец освен за бетона на Камчия имаше и сигнали за разрушени дюни. Две министерства - на туризма и на околната среда и водите - се заеха със случаите и дори министър Ангелкова на място посети местата. 

Снимка 437437

Източник: news.bg