Министерството на туризма и Министерството на околната среда и водите разпоредиха проверка на морски плаж в района на Камчия по сигнали за разрушени дюни. Това съобщиха от двете ведомства. 

Задължение на Министерството на туризма е да следи как се спазват договорите за концесия и наем на морските плажове през цялата година. Проверяват се и неохраняемите ивици.

При установяване на нарушения и неспазване на законодателството наказанията ще бъдат безкомпромисни.

Плажовете ще се отдават на концесии по закона за Черноморското крайбрежие

Плажовете ще се отдават на концесии по закона за Черноморското крайбрежие

Промяната одобри Министерски съвет

Министерството на туризма работи в сътрудничество с всички оторизирани институции и контролни органи и призовава своевременно да бъде информирано при всякакви съмнения за извършване на неправомерни действия на територията на морските плажове.

По случая проверка са предприели и от РИОСВ-Варна по разпореждане на министъра на околната среда Нено Димов.

Установено беше, че на плажната ивица - в района на местност "Бункера", на територия с приблизителна обща площ около 1,7 дка, има следи от преминаване на превозно средство и отъпкване на единична сухолюбива растителност.

По време на проверката на терен не е установена техника и извършване на дейности.

След направена проверка в Регистъра на защитените природни обекти е установено, че плажната ивица не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но частично попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002060 "Галата". 

Ангелкова открила по-малко нарушения по плажовете тази година

Ангелкова открила по-малко нарушения по плажовете тази година

Всяко своеволие щяло да бъде санкционирано

При друга проверка в защитена местност "Лонгоза" са установени незаконни изкопни дейности със специализирана техника в коритото и по устието на река Камчия. На извършителя е съставен акт за административно нарушение.

РИОСВ - Варна е издала и предписание на извършителя да премахне новообразуваната дига от пясък и каменни блокове (парчета, късове), която възпрепятства оттичането на река Камчия.

Защитена местност "Лонгоза" е бивша буферна зона около резервата "Камчия" и попада в защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000" - "Камчия", определена съгласно Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, и "Комплекс Камчия", определена съгласно Директива за опазване на дивите птици.

Плажовете остават приоритет на Ангелкова

Плажовете остават приоритет на Ангелкова

Над 7000 работници от трети страни са били наети през лято 2018