Борисовата градина не е локален парк и е необходимо да се организират обществени обсъждания, за да може и хората от по-отдалечените райони да кажат своето мнение. Затова настоя заместник-председателят на Столичния общински съвет (СОС) Милка Христова от групата на БСП по повод проектите за Борисовата градина.

Христова смята, че това, което се предлага за Борисовата градина трябва да се отчете във всички райони на София. Тя не очаква мнението на различните групи софиянци да бъде еднозначно по отношение на паркирането, например ще има различия хората, които живеят до парка и хората, която живеят в отдалечените райони.

Христова изтъкна, че когато става въпрос за "едно такова емблематично място, за белия дроб на столицата и зеленото му сърце, следва да се отчетат интересите на гражданите, да се получи обществен консенсус, за да се поздравим с един проект, който удовлетворява възможно максимален брой интереси".

"Граждани за София" предлагат за Борисовата градина вместо стадиони - езера

"Граждани за София" предлагат за Борисовата градина вместо стадиони - езера

Референдум за парка поиска Димитър Димитров.