Предоставят 400 046, 54 лева на община Дупница по Оперативна програма "Региони в растеж", съобщиха от местната управа, цитирани от БТА. Парите са за изграждането на нов Център за настаняване от семеен тип за деца.

Неговият капацитет ще е 12 места - за деца и младежи до 18 години, уточни в писмо заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

45% от децата в България са в риск от бедност и социално изключване

45% от децата в България са в риск от бедност и социално изключване

През 2016 г. 24,8 милиона деца в ЕС или 26,4% от населението между 0 и 17 г. са били пред риск

Сумата се отпуска безвъзмездно. Центърът трябва да бъде готов през 2019 година. Функционирането му ще осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата, настанени към момента в домове, включително и за децата с увреждания. Намеренията са центърът да бъде изграден в района на социалните жилища в града, в близост до друг подобен социален дом, казаха от администрацията.

Над 17 хил. деца обратно в образователната система

Над 17 хил. деца обратно в образователната система

Съществува възможност за санкции при натрупване на пет и повече неизвинени отсъствия да се спират семейните помощи

Условията в новата социална услуга ще предлагат всичко необходимо за един нормален дом - помещения за спане и почивка, всекидневна, кухня, бани, тоалетни.