Информационна система между България и Румъния ще контролира популацията на насекоми край река Дунав, съобщи в Русе изпълнителният директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ Мария Цанкова. Географската информационна система ще започне да функционира в началото на 2018 година.

Общата стойност на проекта е 1 347 194,38 евро. Той е с продължителност 24 месеца и трябва да приключи в началото на 2018 г. Партньори по проекта са Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (България) и Фондация „Жива природа“ (Кълъраш, Румъния).

Ще има постоянен контрол над идентифицираните огнища на популация чрез Географска информационна система (ГИС). Ще има възможност за едновременно предаване/обслужване на данни към много уеб-базирани клиенти, като се използва единствено стандартен браузър.

Ще бъде поддържана интерактивна карта в уеб-среда, базирана на ГИС технология, с възможност за поддържане на заявки, справки, генериране на отчети директно през специално разработени уеб-интер¬фейси. Информацията ще бъде предоставяна на български, румънски и английски език. Системата ще бъде отворена и достъпна за получаване на информация от заинтересованите страни.

Това е само една от дейностите по проект„Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“.

Очаква се да подготвят предложения и промени в нормативната база в България и Румъния. Целта била да: "доведат до подобряване работата на ангажираните институции за по-ефективен контрол и управление на процеса".

"Проектът ще допринесе за създаване и провеждане на устойчива българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения, с ясни ангажименти на компетентните институции, както и с приемането на механизъм за актуализация и усъвършенстване на съвместните дейности", се казва в мотивите на решението.