Капацитетът на депото за отпадъци край Ямбол е изчерпан, съобщиха от БНР. Това означава, че общо пет общини са останали без място, където да си хвърлят боклука.

На регионалното депото се събират отпадъците на общините Ямбол, Сливен, Тунджа, Нова Загора и Стралджа.

Според разрешителното, издадено през 2008 г., то може да побере 226 357 тона. Въпреки че се установи, че клетката може да побере още близо 80 000 тона, общините нямат разрешение за това. Ако продължат да извозват отпадъци, може да им бъде наложена санкция от 10 000 до 500 000 лева.

Според екологът на община Тунджа Светлозар Грозев вариантите са или Министерството и Изпълнителната агенция по околна среда да издадат заповед за спиране на депонирането, или да се започне процедура по издаване на ново разрешително.

Последната обаче може да отнеме месеци. Дотогава петте общини нямат къде да извозват боклука си, защото нито едно друго депо в близост не иска да приема още отпадъци.