Сдружение "Български щит" изпратиха отворено писмо до кмета на Пловдив Здравко Димитров. В него критикуват позиция на зам.-кмета Йордан Ставрев, според която градът нямал нужда от доброволното формирование.

От Сдружението поясняват тяхната функция и посочват, че тяхното формирование "Мейдей"-България, регистрирано за територията на Община Пловдив, е единственото в България, което дава дежурства към тел. 112. За последната година е отразило над 60 сигнала за пожари, паднали дървета, отводняване, издирване на изчезнали, от които близо половината са отработени самостоятелно, а останалите съвместно с пожарните екипи на РД ПБЗН-Пловдив, информират от "Български щит".

Освен това към този момент доброволци от Сдружението помагат на място в Турция след катастрофалните земетресения, като с това доказват своята ефективност и надеждност, пишат още в писмото.

Позицията на зам.-кмета, изпратена към Сдружението, гласи, че Пловдив си има свое доброволно формирование и нямал нужда от друго. От "Български щит" посочват, че цялото оборудване, екипировка и обучение на доброволците се извършва с лични средства и дарения, за разлика от общинското формирование, което се издържа от държавния и общински бюджет, под юрисдикцията на зам.-кмета г-н Ставрев. 

В тази връзка от Сдружението изпращат отворено писмо към кмета на Пловдив Здравко Димитров, отправяйки няколко въпроса.

Предоставяме ги без редакторска намеса:

  • Това не е ли двоен стандарт към пловдивчани? Кмета на Община Пловдив на всички пловдивчани ли е или преди това негови зам.-кметове ги делят на "наши" и "ваши"? Когато на пловдивчанин е спасен живота или имуществото, неговата благодарност зависи ли от критерия на зам.-кмета на Пловдив, за наши и ваши или за него има само и единствено значение факта, че доброволци са били готови да му се притекат на помощ?
  • Как точно г-н Ставрев си представя участието и ангажираността на обществото? Като първо ги дели на наши и ваши или ние всички би трябвало да сме част от това общество?
  • Нима това което извършва като дейност Сдружение "Български щит", не е всичко онова, което е поето, като ангажираност и отговорност, към пловдивската общественост? На какъв точно принцип зам.-кмет г-н Ставрев дели наши и ваши и отказва да създаде условия в които Сдружение "Български щит" в още по-голям мащаб да създава ангажираност у младите хора, към спорт и обществено полезни прояви?
  • Как точно г-н Ставрев осъществява тези добри организационни модели на взаимодействие, подобрява механизма на комуникация, укрепва доверието към общинската администрация и бързо разрешава подадени сигнали, след като нашата първа входирана молба преди една една година с входящ № 22 КЛ-84 от 2022-02-10, за предоставяне на помещение за целите на нашата дейност, все още е оставена без отговор. А втората такава, входирана през месец ноември с № 22VI-102/22.11.22, получи отговор на 10 февруари 2023 г., от Председателя на Общински съвет Пловдив, след мое поредно запитване, но не и от заинтересованата страна, зам.-кмета на Пловдив г-н Ставрев ? Къде тук е доверието и къде потъна първата молба или там сме били отново разделени на наши и ваши?
  • Как точно г-н Ставрев използва потенциала на публично-частното партньорство и не противоречи ли изцяло позицията на зам.-кмета на Пловдив, отнесена към заключението заложено в Програмата за управление? Нима това да има в рамките на Общината самофинансиращо се действащо доброволно формирование, не е точно този потенциал за публично-частно партньорство? Нима дейността на нашето сдружение в ангажирането на младежта в спорт, култура и обществено полезни прояви не е също така точно тази възможност за публично-частно партньорство?
  • Как точно изразената позицията към Сдружение "Български щит" от страна на зам.-кмета на Община Пловдив, г-н Ставрев, кореспондира с ангажираността управлението и работата на общинската администрация да е съобразена с националните стратегически документи?