Европейската комисия одобри още 210 млн. лв. за ремонт на училища в страната по Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 г., съобщиха от МРРБ.

Парите се прехвърлят от инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност" на първата ос на ОПРР. Бенефициенти по програмата са 39-те големи градове. Те са към приоритет "Образователна инфраструктура" на същата ос, уточняват от регионалното ведомство.

С преразпределението на ресурса се покрива и недостигът от средства по вече сключени договори за "Образователна инфраструктура" за големите градове. Това ще допринесе за постигане на правителствения приоритет за по-високо ниво на качеството на образованието.

В момента по ОПРР 2014-2020 се изпълняват 119 проекта на обща стойност 623 млн. лв. С тези пари ще се рехабилитира материално-техническата база на общо 442 детски градини, основни и средни училища и университети.

От МРРБ отчитат, че са изпълнили 7 от проектите за 12,2 млн. лв. Така 5 716 души се обучават и работят в модернизираните 21 образователни институции.

Изменението на програмата е предложено след извършен вътрешен анализ по изпълнението й от Управляващия орган в МРРБ, и е одобрено от Комитета за наблюдение и от Министерския съвет. С промените се намаляват рисковете по отчитане на някои междинни индикатори към края на 2018 г., заложени в ОПРР, поясняват от ведомството.