Общо 154 проверки извърши РИОСВ - Пловдив през ноември тази година, като близо 40 % от тях са извънредни.

На проверените фирми са дадени 60 предписания за отстраняване на установените нарушения. Съставени са 11 акта за административни нередности, като 5 от тях са за неизпълнение на предписания.

За изминалия месец екоинспекцията е издала 7 наказателни постановления, с които са наложени санкции в размер на 66 000 лева. Най-голямата глоба е наложена на "Монди Стамболийски" ЕАД заради неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни. Фирмата е санкционирана с 50 000 лева.

Екоинспекцията е наложила и текуща месечна санкция на "Би Ей Глас България" АД заради наднормени замърсявания на въздуха. Глобата е в размер на 868,19 лева. При проверката е установено, че предприятието изпуска отпадъчни газове от ванна пещ с концентрации над допустимата норма.

Съставени са и 4 акта на компании, които нарушават предписанията на екоинспекцията за опазване чистотата на въздуха.

Събраните суми от санкции и глоби през месеца са на стойност 34 826 лева. Една трета от събраните средства са преведени на общините, в които се намират обектите, замърсяващи околната среда. Те трябва да бъдат използвани от местните администрации за екологични проекти.

През изминалия месец на "зеления" телефон са били подадени 53 сигнала. Те са били проверени от експертите на РИОСВ - Пловдив. Голяма част от тях са се оказали неоснователни.