Министърът на околната среда и водите Асен Личев ще възобнови производството по издаване на становище на екоинспекцията в София за дейността на фермата за насекоми край село Лозен.

Екоминистърът беше сезиран от директора на РИОСВ - София след получен сигнал в МОСВ, в който жителите на селото изразяват недоволство срещу плановете за изграждане на фермата.

Уведомлението за инвестиционно предложение от фирма "НАСЕКОМО" АД е внесено в столичната екоинспекция през юни тази година с предмет вътрешно преустройство на производствено-административна сграда в пилотна ферма за насекоми.

Собственикът на фермата за лаври в Лозен отрича да цапа

Собственикът на фермата за лаври в Лозен отрича да цапа

В България и ЕС нямало забрана за разполагане на подобни фабрики до населени места

На 21 септември РИОСВ-София се произнася с писмо, че заявеното инвестиционно предложение не подлежи на регламентираните процедури по ОВОС, както и че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената Лозенска планина.

След възобновяването на производството от екоминистъра РИОСВ-София ще се произнесе повторно по уведомлението за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

С писмо до Българската агенция по безопасност на храните ще бъде отправена покана за участие на експерти от БАБХ в съвместна проверка относно съществуващите регламенти за заявената производствена дейност.

Жителите на село Лозен на протест заради ферма за ларви
Обновена

Жителите на село Лозен на протест заради ферма за ларви

Решени са на крайни мерки