Министърът на околната среда и водите Нено Димов отиде на внезапна проверка в пловдивското село Труд. Повод за неочакваната инспекция са многобройните сигнали за миризми от инсталацията за производство на електрически ток от биоразградими отпадъци "Билд Инвест Сит" ЕООД, съобщиха от ековедомството.

В проверката участваха експерти от министерството, РИОСВ - Пловдив и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район". Присъстваха и представители на местния инициативен комитет, според които инсталацията замърсява въздуха.

"Избрах най-горещия ден, защото топлината е допълнителен фактор за засилване на миризмите", заяви министър Димов, обяснявайки че целта на проверката е да се увери на място как работи предприятието.

"Проверката не установи нарушения и замърсявания. Източникът се оказа друг. В момента се усеща по-силна миризма от фекалните води на селото, които се изливат в местната река. Тя е затлачена, заблатена и замърсена", каза министърът.

Нено Димов покани инициативния комитет на нова среща във вторник в министерството, за да обсъдят възможните решения на проблема с миризмите.