Екосистемата на Варненското езеро е претоварена още от 80-те години. Това заяви пред БНР директорът на Института по океанология проф. Снежана Мончева.

По нейни думи екологичният капацитет на системата е многократно надхвърлен, в резултат на което всяка година се наблюдават цъфтежи и заморена риба във водата.

"Инцидентът със скъсаната тръба е фактор, който допълнително обогатява средата с органична материя. Цъфтежът, който се получи в канала и който беше тъмното оцветяване, се дължеше на един вид фитопланктон", обясни проф. Мончева.

Предстои днес Басейнова дирекция "Черноморски район" да обяви резултатите от взетите проби от водата в района на Варненското езеро, където в момента се извършва ремонт на авариралия тръбопровод за отпадни води.

Прокуратурата се зае със замърсяването на Варненското езеро с фекални води

Прокуратурата се зае със замърсяването на Варненското езеро с фекални води

Възложена е проверка на РИОСВ