Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Хасково Станислав Дечев и управителят на "Тролейбусен транспорт" ЕООД Йордан Панев подписаха договор за обществен електротранспорт в общината.

Общият размер на инвестицията е 6 млн. лв., като Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) осигурява 5 млн. лв.

Проектът цели подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез намаляването на нивата на фини прахови частици и азотни окиси. Предвижда се да бъдат закупени 5 нови електрически автобуса и 6 зарядни станции, както и да се изгради необходимата инфраструктура за електрозахранване.

С електрифицирането на подвижния състав на градския транспорт ще се подобри екологичната обстановка в централната част на Хасково и ще бъде намалено антропогенното влияние върху околната среда.

Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 70 000 жители на община Хасково. Срокът за изпълнение на дейностите е 33 месеца.

Нено Димов: Въздухът на Париж е по-замърсен от София

Нено Димов: Въздухът на Париж е по-замърсен от София

Въглищата са много важен източник на енергия за България

Димов подписа и договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали. На подписването присъстваха кметът на общината Хасан Азис и Латиф Расим - председател на управителния съвет на местна инициативна група (МИГ) "Стамболово-Кърджали 54".

Проектът е насочен към изследване и подобряване на състоянието на Подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник (Myotisbechsteinii).

Предвижда се провеждане на проучвания за разпространението и числеността на видовете в размножителните колонии и местата за зимуване, картиране на находищата и провеждането на природозащитни дейности - поставяне на къщички, маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на прилепите.

В проекта ще се организират информационни срещи и образователна кампания сред учениците за привличане на доброволци за участие в проучванията.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде събрана и анализирана актуална информация за състоянието на трите вида прилепи и ще бъдат създадени условия за тяхното опазване. Целта е да се повиши информираността и мотивацията на общността по отношение на съхранението на прилепите като важна част биологичното разнообразие.

Проектът е на стойност 187 хил. лв. и е финансиран изцяло по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

Еколози алармират за загубени 5 млн. евро заради лошо управление на ОПОС

Еколози алармират за загубени 5 млн. евро заради лошо управление на ОПОС

ЕК обмисля да спре междинните плащания за страната ни по програмата